eLearning Opportunities and Open Educational Resources (OER)

Ensimmäinen SAMKin koordinoima Erasmus+ kumppanuushanke käynnistyi

1 April 2020 | Blog

SAMK menestyi Erasmus+ -ohjelman strategisten kumppanuushankkeiden haussa kevään 2020 hakukierroksella.  SAMKin matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmän hanke merellisen matkailun osaamisen kehittämiseksi hyväksyttiin rahoitettavaksi. Kyseessä on ensimmäinen SAMKin koordinoima Erasmus+ kumppaanuushanke.

Erasmus+ kumppanuushankkeet ovat tuloksellinen väylä korkeakouluopetuksen uudistamiseen.  Kyseinen hanke Sector-specific skills development in coastal and maritime tourism (Skills4CMT) tähtää matkailukoulutuksen laadun ja digitalisaation kehittämiseen.

– Hanke on merkittävä avaus matkailukoulutuksen kehittämistyön laajentamiseksi Itämereltä Euroopan tasolle, toteaa tutkijayliopettaja Sanna-Mari Renfors.  Matkailu on luonteeltaan kansainvälinen toimiala, minkä vuoksi kansainvälisyys on erittäin merkittävä osa myös alan opetussuunnitelmia.

Koska merellinen matkailu on Euroopan suurin merellinen elinkeino, hankkeen keskiössä on matkailuelinkeinolle tarpeellisen osaamisen kehittäminen merellisessä toimintaympäristössä. Skills4CMT-hanke stimuloi alueellista taloutta, työpaikkojen luomista ja säilyttämistä rannikkoyhteisöissä.

Hankkeen tuloksena merelliseen matkailuun luodaan eurooppalaiset ammattiprofiilit, kehitetään yhteiseurooppalainen opetussuunnitelma korkeakoulujen strategisen yhteistyön vahvistamiseksi ja luodaan opetussuunnitelman toteuttamiseksi digitaalisia, avoimia opetusresursseja. Kohderyhmänä hankkeessa on nykyinen ja potentiaalinen työvoima, joka työskentelee Euroopan pohjoisilla merialueilla – Itämerellä, Pohjanmerellä ja Atlantin valtamerellä.

Hankkeen toteuttavat kyseisillä merialueilla toimivat ammattikorkeakoulut: Satakunnan ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tarton yliopiston Pärnun kampus (Viro), Vidzemen ammattikorkeakoulu (Latvia), HZ ammattikorkeakoulu (Alankomaat) ja Dundalkin tekninen korkeakoulu (Irlanti). Hankkeen toteutusaika on 1.11.2020-30.6.2023.

Lisätiedot:
Tutkijayliopettaja Sanna-Mari Renfors, sanna-mari.renfors@samk.fi

SHARE ARTICLE
Scroll to Top